İnşaat Hukuku

 • Farklı Nitelikteki Gayrimenkul Projelerinin Başlangıcından Tamamlanmasına Kadar Tüm Aşamaları İçerecek Şekilde Hukuki Danışmanlık Sunulması
 • Arsa/Hasılat Payı Karşılığı İnşaat, Satış Vaadi, Mühendislik, Müteahhitlik Ve Tedarik Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • AVM Kira Sözleşmeleri, AVM Yönetim Ve Varlık Yönetim Sözleşmeleri İle Kira, Otel Yönetimi Sözleşmeleri Ve Diğer İdari Sözleşmelerinin Hazırlanması, İmar Ve İnşaat İzinlerinin Alınması Ve İlgili Sürecinin Takibi
 • Birleşme Ve Devralma, Özelleştirme, Enerji Ve Finans Projeleri Kapsamında Birçok Büyük Özel Şirket Ve Kamu Kuruluşunun Maliki Ve/Veya Kullanmakta Olduğu Taşınmazların Ayrıntılı Hukuki İncelemelerinin (Due Diligence) Yapılması
 • Büyük Projelerde Taşınmazlar Üzerinde Her Türlü Takyidat Kurulması

İnşaat
Hukuku

İnşaat Hukuku

Detaylı Bilgi
 • Kentsel Dönüşüm Süreci İle İlgili Gerekli Tüm Hizmetlerin Sağlanması Ve Benzeri Hukuksal Destek Sağlanması
 • İmar Planlarına Karşı Yürütmenin Durdurulması Ve İptal Davaları Açılması
 • Parselasyon, İfraz, Tevhit Gibi İmar Uygulamalarından Doğan Davaların Takibi
 • Açılmış Olan İmar İptali Davalarında İdarelerin Yanında Davaya Müdahil Olunması
 • Üst Ölçekli İmar Planları İle Alt Ölçekli İmar Planları Hakkında Bilgilendirme Yapılması
 • İmar Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme Yapılması
 • İmar Planlarına Karşı İdari İtiraz Ve Başvuruların Yapılması
 • İmar Planları İle Getirilen Hak Mahrumiyetlerine Karşılık Kamulaştırmasız El Atma Davalarının Açılması
 • İmar Para Cezalarına Ve Yaptırılmalarına Karşı Dava Açılması
 • İnşaat Ruhsatı Ve Yapı Kullanım İzninden Doğan İhtilafların Takibi
 • Kadastro Uyuşmazlıklardan Kaynaklı Davaların Takibi
 • Doğal Ve Arkeolojik Sit Alanlarına Yönelik İdari Başvuruların Yapılması Ve Davaların Takibi
×

Merhaba,

Telefonda hukuki danışmanlık hizmeti vermesek de randevu ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden hızlı iletişime geçebilirsiniz.

× Whatsapp Destek